Společnost MEDPLAN spol. s r.o. vstoupila dnem 1. dubna 2018 do likvidace.

Sídlo společnosti (adresa pro korespondenci) je:
K Červenému vrchu 830/2b, 160 00 Praha 6

Likvidátorem je Ing. Václav Šefrna, Tel.: 603 510 282
E-mail: medplan@medplan.cz