O společnosti

www.medplan.cz / O společnosti

MEDPLAN spol. s r.o. působí na českém trhu nepřetržitě od r. 1991. Od roku 2004 udržuje společnost systém řízení jakosti certifikovaný dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 13485:2012.
Hlavními dodávanými produkty jsou:
-Indikátory sterilizace, zátěžové a vsázkové dutinové testy Helix, B-D testy a dokumentační systémy výrobce Albert Browne Ltd, Velká Británie, pro kontrolu sterilizace zdravotnických prostředků a laboratorních potřeb.
-Vyhřívané zvlhčovače dýchacích plynů, vyhřívané dýchací okruhy a resuscitátory pro novorozence výrobce Fisher and Paykel Healthcare Ltd, Nový Zéland pro všechny druhy umělé plicní ventilace.
-Polysomnografy, EEG přístroje, aktigrafy a další polygrafické přístroje výrobce SOMNOmedics GmbH, Německo pro monitoraci spánku a dýchání ve spánku, video EEG, sledování epilepsie i jiná vyšetření v neurologii, ORL, psychiatrii a dalších oborech. Speciální provedení umožňuje aplikaci u pacientů všech věkových kategorií, v lůžkových zařízeních, ambulancích i v domácím prostředí pacientů. Je možný i dálkový přenos snímaných dat.
-Přístroje pro CPAP, AutoCPAP a podpůrné plicní ventilátory s režimy PSV a PCV (Bi-level CPAP, Bi-Vent, S/T, Bi-PAP) výrobce BREAS Medical AB, Švédsko. Jsou určeny zejména pro domácí použití a pro zdravotnická zařízení následné a chronické ventilační péče. K těmto přístrojům se dodávají pro neinvazívní ventilaci nazální a celoobličejové dýchací masky výrobce Sleep-Net Corp., USA. Ve vhodných případech je možné aplikovat ventilaci invazívně.
-Plicní ventilátory výrobce SLE Ltd, Velká Británie umožňují konvenční a vysokofrekvenční oscilační ventilaci novorozenců a dětí.

Pro veškeré výše uvedené zboží je společnost MEDPLAN spol. s r.o. autorizovaným distributorem v České republice.
Pro veškeré dodávané přístroje provádíme záruční i pozáruční servis a preventivní (bezpečnostně-technické) prohlídky předepsané zákonem.

Podrobnější údaje o jednotlivých produktech naleznete v příslušné sekci nebo si můžete v sekci Kontakty vyžádat jejich zaslání či návštěvu obchodního zástupce.
 

Důležité upozornění:
Veškeré údaje o produktech jsou určeny zdravotnickým pracovníkům, poskytovatelům zdravotní péče a uživatelům uváděných produktů.

Informace o účelu a aplikacích produktů jsou jen všeobecnými informacemi a nemohou být chápány jako náhrada nebo doporučení modifikace konkrétních léčebných instrukcí podávaných pacientovi oprávněným poskytovatelem zdravotní péče.

Technické specifikace uváděných produktů mohou být měněny bez předchozího upozornění.

Certifikáty

 

ISO9001-2009ISO13485-2014

NOVINKY - NOVÝ PRODUKT

21.7.2010 13:17

Des-Check 2471

Nový indikátor pro kontrolu tepelné dezinfekce.

29.1.2009

Test průniku páry AB100

Nový test pro zkoušku průniku páry